Velkommen til min pedagogiske mappe

Mitt navn er Jørn Hansen og jeg ble ansatt som førsteamanuensis i organisk kjemi ved UiT Norges arktiske universitet i oktober 2012. I perioden 2013-2014 deltok jeg i Program for pedagogisk basiskompetanse i regi av RESULT og fullførte programmet med en endelig pedagogisk mappe som evalueringsgrunnlag (se nederst på siden, Allern 2001, Allern 2009-1). Denne ble godkjent i januar 2015 (se dokumentasjon nederst på siden). Basiskompetansen har gitt meg et godt grunnlag for å utvikle en vitenskapelig tilnœrming til pedagogisk-didaktisk virke i egen undervisning, som er en sentral del av min undervisningsfilosofi.

I denne undervisningsporteføljen vil jeg dokumentere mitt pedagogisk-didaktiske virke, refleksjoner og planer utover basiskompetansen med et endelig mål å kvalifisere meg til status som meritert underviser ved UiT. Dette er et nylig oppstartet prosjekt ved UiT med bakgrunn i regjeringens nylige satsing på økt kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16).

I del 2 av mappen vil jeg gi en oversikt over min undervisningshistorikk og undervisningsoppgaver. Dette vil inkludere både fagundervisning og veiledning av studenter og er basert på oversikten gitt i min pedagogiske CV. Del 3 vil omhandle et utvalg av utviklingsarbeid som har blitt implementert og hatt stor betydning for min kursportefølje. Noen av disse kommer fra finansierte utdanningsprosjekter. Forskningslitteratur som ligger til grunn for teknikkene vil bli trukket inn i diskusjonen og refleksjonen. Del 4 omhandler vurdering og noe av arbeidet som er gjort på det området i kurs, samt planer videre. Til slutt i dette kapittelet vil jeg si litt om hvordan program- og emneplaner innvirker på studentenes lœring i mine kurs og planer for utvikling av studieprogrammene. I del 5 vil jeg presentere pedagogisk ledelsesarbeid samt utdrag av samarbeid med kolleger og studenter, og kompetanseutvikling for meg personlig og for vårt institutt. Her blir også status på arbeidet med fagfellevurdering av undervisning beskrevet. Mappen vil avsluttes med en oppsummerende refleksjon over arbeidet og veien videre i del 6. Dokumentasjon vil gjennomgående være å finne på slutten av hver side i mappen og som lenker i teksten.

Tilkjent pedagogisk basiskompetanse 2015

Pedagogisk mappe 2014 - Jørn Hansen