Undervisningshistorikk og stilling

Jeg har erfaring med undervisning i høyere utdanning siden jeg selv var student på tidlig 2000-tallet (se Pedagogisk CV). Det var også her at jeg oppdaget mine evner, styrker og svakheter som underviser, samt gleden som god undervisning medfører. Dette ble videreført gjennom undervisningsansvar jeg hadde i laboratoriekurs som stipendiat i perioden 2005-2007. Mer bevisst og aktivt pedagogisk utviklingsarbeid ble først en realitet når jeg tiltrådde som førsteamanuensis ved UiT høsten 2012 og fikk mitt første kursansvar her våren 2013. Da jeg samtidig gikk inn i programmet for pedagogisk basiskompetanse denne våren skjedde det en enorm utvikling og bevisstgjøring av behovet for kvalitet og signifikant forbedring av undervisning og læring. Videre innså jeg tidlig at en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring ville kunne frembringe nettopp dette. Kursene i basisprogrammet ga meg en solid grobunn for videre utvikling. Basert på en pedagogisk mappe som ble levert inn i slutten av 2014 ble jeg tidlig i 2015 tilkjent pedagogisk basiskompetanse fra RESULT.

Siden dette har jeg aktivt jobbet med å innføre nye metoder for undervisning, læring og vurdering i fagene som jeg har ansvar for, basert på hva som er beskrevet i litteraturen. Pedagogisk og fagdidaktisk litteratur relatert til mitt fagområde er omfattende, og det jobbes enda med å få en oversikt over dette og sørge for at min praksis i fagene er i tråd med hva forskningen foreslår. Videre studerer jeg i ulik grad effektene av de nye metodene og vurderingsverktøyene på læringen til mine studenter. Denne mappa vil belyse noen sider ved dette i mer detalj. Jeg vil si at pedagogisk-didaktisk utviklingsarbeid nå er en selvfølge å gjennomføre kontinuerlig i mine undervisningsoppgaver.

Jeg er ansatt som førsteamanuensis som innebærer 47.5% undervisnings-oppgaver i henhold til stillingsbeskrivelsen (Se pedagogisk CV). Mine oppgaver innebærer fagansvar for en rekke kurs (minst ett per semester), deltagelse og bidrag til andre kurs samt veiledning av bachelor-, master- og phd-studenter i forskningsprosjekter. Videre har jeg også hatt en del ansvar for instituttets formidling ovenfor videregående skoler gjennom Skolelaboratoriet. Kursporteføljen min har ett bachelor-kurs, tre masterkurs samt to doktorgradskurs. Videre gjennomføres til tider spesialpensa som er spesielt designet for master- og doktorgradsstudenter.

Pedagogisk CV Jørn Hansen