Student-design av eksamensoppgaver

Kurset KJE3308 Metal-Organic Compounds in Organic Synthesis ble gjennomført første gang våren 2016 i samarbeid med kollega 1.am. Annette Bayer. Kurset ble bygd opp innholdsmessig fra grunnen av og trekker på en rekke artikler og foredrag fra ulike kilder da det ikke finnes en god bok som dekker det relevante pensum. Det var spesielt en observasjon som ble viktig i kurset, og som har ringvirkninger for mitt fremtidige virke, som jeg vil beskrive her. Corrigan et al. (Corrigan et al. 2013) beskriver et prosjekt hvor de lar studentene lage eksamensoppgavene selv. Bakgrunnen for prosjektet er at studenter ofte er urolige for karakterer og har negative holdninger mot testing. Videre har studenter lite tillit til undervisnings- og evalueringsmetoder som brukes, noe som ofte senker motivasjon. Selv om eksamensformen var krevende å gjennomføre (uten at detaljer rundt det er relevant her), førte prosjektet til forbedret kvalitet i eksamensoppgavene, økt involvering av studentene i læring og selv-vurdering i tillegg til reduksjon av eksamens-stress (Corrigan et al. 2013). Lignende prosjekter er beskrevet andre steder og disse har sammenfallende observasjoner (f.eks Weimer 2015).

Inspirert av Corrigan et al., implementerte jeg at studentene i forbindelse med øvingsoppgavene måtte lage forslag til to eksamensoppgaver og løsninger på disse. Dette måtte leveres inn og godkjennes, samt at de måtte selv presentere oppgavene og løsningsforslag på disse i neste ukes seminartimer. Som insentiv for dette ble det lovet at minst én av oppgavene som ble laget i løpet av semesteret ville dukke opp på endelig eksamen i en eller annen form. Studentene hadde ikke deltatt i lignende tidligere og de første responsene var tvil og stillhet. Det skjedde en markant endring i adferd hos studentene i påfølgende seminartimer. Samtlige studenter ble mer engasjert i øvingsoppgavene og det å lage eksamensoppgaver. Dette virket utrolig aktiverende på studentene. Kombinasjonen av å måtte lage eksamensoppgavene, og så presentere løsningen senere i plenum hadde klart en effekt som virket positivt for læringen. Sannsynligvis krever dette aktivering av høyere ordens tenking – verbene hører til i høyeste deler av Blooms taksonomipyramide (design/create exam problems). Eksamensoppgavene som studentene laget var generelt gode og vil i modifisert form inngå i oppgaveporteføljen som vi har i faget i fremtiden.

Like etter at kurset var ferdig deltok jeg på Medisin og Helsefakultetets Undervisningskonferanse 2017 («Vurdering for læring»). Her ble det presentert et lignende prosjekt fra RKBU (gitt av Prof. Monica Martinussen) hvor de også hadde eksperimentert med at studentene laget eksamensoppgaver. Prosjektet hadde påfallende lignende konklusjoner som både oss og Corrigan et al.: studentinvolvering i å lage eksamensoppgaver fører til mer engasjement og mindre stress hos studentene – dette er unektelig gode betingelser for å oppnå bedre læring.