Innflytelse fra program og emneplaner

Programplanene for bachelor og masterprogrammene i kjemi inneholder en kort beskrivelse av betydningen av kjemisk kompetanse for samfunn og næringsliv samt hvordan studiene er oppbygd (se planene nederst på siden). Programplanen for masterprogrammet fremstår i sin helhet som mer tiltalende enn den for bachelorprogrammet, som inneholder en god del foreldet informasjon. Hovedgrunnen til at masterprogrammet fremstår mer tiltalende er nok at instituttets forskningsmiljøer frontes i der. Totalt sett er inntrykket at programplanene har lite innflytelse på studentenes læring og aktiviteter i programmet.

Emneplaner eller kvalifikasjonsrammeverk har større innflytelse. I tillegg til beskrivelser av faglig innhold, har jo disse mer presise læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav og vurderingsformer. Tilbakemeldinger fra studenter er at arbeidskrav og vurderingsformer leses nøye i tillegg til faginnhold. Disse momentene er viktige for studentene fordi de dikterer hva som kreves for å lykkes i fagene. Det er nesten umulig for studentene å vite hvordan læringsutbyttebeskrivelser blir testet i den summative vurderingen – her er nok det beste å se på gamle eksamensoppgaver i kurset.

Programplan bachelor i kjemi

Programplan master i kjemi