Oppsummering og veien videre

Denne mappen viser noen glimt av mitt pedagogisk-didaktiske virke i min undervisning siden jeg oppnådde pedagogisk basiskompetanse. Disse aktivitetene utgjør en rød tråd gjennom hele mitt virke som førsteamanuensis her på UiT. Fokus har vært på utvikling av undervisningsmetoder, undervisningsmateriell, vurdering og kvalitet. Arbeidet har blitt utviklet kvalitativt over tid og i nært samarbeid med spesielt studenter i kursene, men også kolleger og pedagogisk orienterte støttespillere i min omkrets. Dette er i stor grad inspirert av hva de store linjene i forskning i de ulike disiplinene som krysser mot undervisning og læring sier om hva som utgjør god undervisning og fremmer læring (se for eksempel Brandsford, Brown & Cocking 2000, Biggs 1999). Min tilnærming er basert på vitenskapelig arbeidsmetodikk hvor jeg forsøker å anvende de fremste forskningsresultatene fra alle underdisiplinene som informerer undervisningspraksis og læring i design av undervisningmateriell, læremidler og vurdering. I tillegg har jeg oppdaget, og anvender nå i stor grad, fagdidaktisk litteratur innen mitt område som er organisk kjemi. Egen kompetanse som er utviklet anvender jeg nå hovedsakelig til å bidra i undervisningsseminarer og workshops ved UiT og fremover i det strategiske arbeidet med å øke undervisningskvalitet ved Institutt for kjemi. Jeg har initiert utdanningsprosjekter som har blitt vurdert som gode og blitt finansiert både nasjonalt (Studentaktiv forskning, Olav-Thon Stiftelsen) og lokalt (Vurdering for læring, såkornmidler fra RESULT).

Fokus på undervisning og læring har blitt en integrert del av mitt virke som førsteamanuensis i likhet med forskningsaktiviteter innen mitt fagfelt. Det er fortsatt på et litt ungt stadium på grunn av min relativt korte fartstid, men jeg jobber mot at prosjektene i nær fremtid vil i større grad føre til vitenskapelige publikasjoner og disseminasjon som kan være med å videreutvikle den pedagogiske diskursen og forbedre undervising og læring i mitt og andres fagområder. I utviklingen av scholarship of teaching and learning er det mange elementer som skal modnes parallelt, og dette krever tid, tålmodighet og kontinuerlig innsats.