Nytt programstyre og planer

Institutt for kjemi er i ferd med å opprette sitt første Programstyre for bachelor og masterprogrammene i molekylærvitenskap. Jeg vil representere faggruppen i organisk kjemi i dette styret. Viktige oppgaver som jeg mener programstyret må ta for seg, er å sikre kvalitetsøkning av studieprogrammet gjennom å øke kvalitet i undervisningen. Jeg mener det er tre sentrale måter å gjøre dette på slik programmet ser ut nå: (1) ha en nøye gjennomgang av kursene og sikre «alignment» mellom læringsmål, innhold og vurderingsformer; (2) promotere innføring av nye vurderingsformer, og; (3) starte prøveprosjekt med fagfellevurdering av undervisning. Spesielt fagfellevurdering av undervisning ser jeg på som et potensielt viktig grep som kan ha stor innflytelse på undervisnings- og læringskvalitet. Selv har jeg gjennomført fagfellevurdering av undervisning i programmet for pedagogisk basiskompetanse og i senere tid en semiformell runde med min kollega 1.am. Annette Bayer. Dette har ikke blitt videreført siden dette fordi jeg ikke var i stand til å øke kvaliteten på tilbakemeldingene. Det har vært vanskelig å komme videre utover det å kommentere undervisningsteknikker og lignende. Dette blir etterhvert redundant og har begrenset innflytelse på kvalitet. Fremtidig fagfellevurdering av undervisning må inneholde mer som kan øke kvalitet, for eksempel studere nøye hvordan læringsmål, undervisningsaktiviteter og vurdering henger sammen - har vi oppnådd "alignment"? Her har vi mye å lære og vi må utvikle retningslinjer for fagfellevurdering av undervisning som i større grad bidrar til kvalitetsøkning utover det å forbedre presentasjonsteknikker. Vi avventer litt konklusjonene fra fyrtårnsprosjektet i fagfellevurdering av undervisning ved BFE-fakultetet før dette tas videre ved Institutt for kjemi.