Kompetanseutvikling og engasjement

Jeg ønsker å bidra til en kulturendring for økt undervisnings- og læringskvalitet på vårt institutt. Vi er et forskningsintensivt institutt som ikke har tradisjoner med systematisk pedagogisk utvikling, bortsett fra hos enkeltindivider. Hvis vi genuint ønsker å forbedre kvaliteten på studieprogrammet må vi simpelthen gjennomføre en mer systematisk endring. Som et bidrag til denne nødvendige kulturendringen utvikler jeg nå en seminarrekke med tittel «The Science of Teaching Science», hvor det første foredraget vil handle om hvordan vi kan utvikle en kultur for kvalitetsøkning. Første instituttseminar i rekken blir gitt i  april 2018. Det underliggende tema i seminarrekken vil være bruk av vitenskapelige metoder, vitenskapelig argumentasjon og tenking til å fremme undervisnings og læringskvalitet.

Mitt engasjement og kompetanse innen aktiv læring og vitenskapelig tilnærming har resultert i at jeg ved flere anledninger har blitt invitert til å gi foredrag eller workshops ved andre avdelinger og institutter. Jeg har blant annet gjennomført to workshoper i regi av RESULT om «Hvordan undervise i realfag og matematikk», samt inviterte foredrag på NT-fakultetet (IFT Undervisningsseminar) og BFE Fagdag om aktiv læring og aktive læringsformer (Se eksempel på dette nedenfor)

Studentaktiv læring - NT fak IFT seminar 2016